Vidutinis pirkėjų įsiskolinimo padengimo laikotarpis

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Average Collection Period, Days Sales Outstanding


Vidutinis pirkėjų įsiskolinimo padengimo laikotarpisGautinų sumų apyvartumas dienomis / Pirkėjų įsiskolinimų apyvartumas dienomis  (tai tas pats rodiklis)

Trumpai


Gautinų sumų apyvartumas dienomis rodo kaip ilgai įmonė užtrunka surinkdama gautinas lėšas iš pirkėjų. Šis rodiklis parodo, kiek dienų įmonė vidutiniškai užtrunka surinkdama lėšas iš savo klientų parduodant su mokėjimo atidėjimu.
 
Plačiau

Tai svarbus ir patogus rodiklis.  Prastas lėšų surinkimas gali lemti  apyvartinio kapitalo trūkumą ir papildomas netiesiogines sąnaudas (susigrąžinusi lėšas iš klientų įmonė galėtų sumokėti dalį savo kreditų ir mokėti mažiau palūkanų). 

Skirtingose veiklos sektoriuose galima sutikti skirtingas rodiklio reikšmes. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad ne visuomet prastesnis apyvartumo rodiklis reiškia neefektyvų valdymą. Aukštas 'gautinų sumų apyvartumas dienomis'  gali būti lemtas kelių priežasčių:

  • Tokia pardavimų strategija. 
  • Įmonė priklausoma nuo kelių klientų, kurie išsiderėję ilgesnį atidėjimą. 
  • Neefektyvus darbas su klientais surenkant lėšas. Tačiau reikia nepamiršti, kad jei klientai yra nuolatiniai/besikartojantys, tai pernelyg aktyvus darbas su klientais surenkant lėšas paprasčiausiai pasibaigs tokių klientų praradimu.

Analizuojant šio rodiklio nereikėtų painioti su 'gautinų sumų apyvartumu‘ (nemaišyti su apyvartumu dienomis), kuris yra atvirkštinis rodiklis, ir yra geresnis, kuomet yra didesnis.

Formulė

Gautinų sumų apyvartumas dienomis = (Gautinos sumos / Pardavimai į kreditą) * 365 dienos

Pardavimai į kreditą – tai visi įmonės pardavimai per metus, išskyrus tuos pardavimus, už kuriuos pirkėjai atsiskaito iš karto arba iš anksto. 

Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:16:32

Laukiame komentarų!