Pinigų apyvartumo rodiklis

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Cash Turnover Ratio


Trumpai

Pinigų apyvartumo koeficientas rodo kaip efektyviai įmonė išnaudoja savo grynuosius pinigus. Kuo rodiklis aukštesnis, tuo greičiau įmonėje pinigai „juda“, ir tuo efektyviau jie yra panaudojami. 

Plačiau

Reiktų pastebėti, kad šis rodiklis ne visoms įmonėms bus prasmingas. Dažnai įmonės yra linkusios kaupti grynuosius pinigus dėl įvairių priežasčių: būsimam įsigijimui, dividendų išmokėjimui, atsargai, ruošiantis ciklo smukimui. 

Tokioms įmonėms, kurios kaupia grynuosius pinigus kaip tam tikrą rezervą, šio rodiklio skaičiuoti nevertėtų – kaip galima pamatuoti, kuri įmonė efektyviau laiko savo pinigus jų neįdarbindama?

Tačiau pinigų apyvartumo rodiklis bus naudingas toms įmonėms, kurioms grynieji pinigai būtini savo verslo procese. Dažniausiai tai bus mažmeninės prekybos įmonės, kurioms grynieji pinigai neišvengiami vykdant savo veiklą. Tuomet šiuo rodikliu galima skaičiuoti, kaip efektyviai įmonė panaudoja savo grynuosius pinigus, kurie tokiu atveju tampa apyvartinio kapitalo dalimi.


Formulė

Pinigų apyvartumas = Pardavimai / Grynieji pinigai

* Grynieji pinigai apima ir pinigų ekvivalentus. Kaip ir skaičiuojant didžiąją dalį rodiklių, duomenis iš balanso (šiuo atveju - turtas) geriausia naudoti vidutinius metų laikotarpyje (ar bent jau vidurkį tarp metų pradžios ir pabaigos).


Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:15:20

Laukiame komentarų!