Atsargų apyvartumo rodiklis

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Inventory Turnover Ratio


Trumpai

Atsargų apyvartumas rodo kaip greitai keičiasi įmonės atsargos lyginant su jos pardavimais (arba savikaina). Kuo trumpiau atsargos „užsiguli“ įmonėje, tuo efektyviau jos valdomos ir panaudojamos. 

Plačiau

Kuo rodiklis didesnis, tuo apyvartinis kapitalas yra efektyviau valdomas. Jei atsargos mažiau „užsistovi“, tuomet reikia mažiau apyvartinio kapitalo, taip pat ir kapitalo iš viso, kas reiškia įmonė mokės mažiau paskolų už kreditus.

Kita vertus, ne visuomet mažesnės atsargos bus geresnis sprendimas. Pirkdamos medžiagas didesniais kiekiais įmonės gali išsiderėti geresnes sąlygas, tad kuris sprendimas geresnis, visuomet priklausys nuo kelių aplinkybių:

  • Kokie įmonės kapitalo kaštai (skolinimosi kaštai ir galimybės)?
  • Kokia nuolaidą galima gauti perkant didesnį kiekį?
  • Ar su tiekėjais galima atsiskaityti dalimis?
  • Kokios atsargų laikymo ir saugojimo galimybės ir sąnaudos?
  • Ar tiekėjai gali vežti prekes dalimis?
  • Ar laikomos atsargos nusidėvi materialiai/fiziškai ir morališkai?
  • Ar įmonė neturi apyvartinio kapitalo trūkumo?

Kitas panašus, tačiau atvirkštinis rodiklis yra 'atsargų apyvartumas dienomis‘, kuris rodo aukštesnį efektyvumą, kuomet mažesnis.


Formulė


(1) Atsargų apyvartumas = Pardavimai / Atsargos

(2) Atsargų apyvartumas = Savikaina/ Atsargos

*Skaičiuojant atsargų apyvartumo rodiklį, praktikoje naudojama tiek pirmoji, tiek ir antroji formulė. Tačiau stengiantis paskaičiuoti tiksliau, derėtų skaičiavimams naudoti ne metinius pardavimus, bet savikainą – būtent pastaroji yra susijusi su gamyba, kuriai atsargos paprastai ir vertinamos.  

Kad būtų aiškiau, galime paanalizuoti konkretų atvejį. Tarkime yra dvi įmonės, kurios pagamina po 1000 vienetų tos pačios produkcijos per metus. Abiejų įmonių produkto savikaina yra vienoda ir lygi 10 EUR. Nors produktai ir vienodi, tačiau parduoti kažkodėl juos sekasi nevienodai: A įmonė parduoda savo produktus po 30 EUR, o B įmonė tik po 15 EUR. Taipogi, abi įmonės turi sukaupusios vienodą atsargų kiekį – už 10‘000 EUR. Tokiu atveju pagal (1) formulę A  įmonės atsargų apyvartumas bus 3, o B įmonės atsargų apyvartumas bus lygus 1,5. Tuo tarpu skaičiuojant pagal (2) formulę, atsargų apyvartumas bus vienodas ir lygus 1. Tuomet reikia prisiminti, jog mes šį rodiklį skaičiuojame tam, kad palyginti efektyvumą, o žiūrint realiai, šių įmonių efektyvumas atsargų atžvilgiu yra vienodas: abi įmonės pagamina vienodą produktų kiekį ir turi vienodą lygį atsargų. Būtent todėl savikainos naudojimas skaičiuojant atsargų apyvartumą yra teisingesnis.

Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:09:28

Laukiame komentarų!