Mokėtinų sumų apyvartumas

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Accounts Payable Turnover


Mokėtinų sumų apyvartumas / Skolų tiekėjams apyvartumas

Trumpai

Skolų tiekėjams apyvartumas parodo kiek kartų per periodą vidutiniškai pasikeičia įmonės mokėtinos sumos, arba kitaip sakant kaip greit už prekes ar paslaugas sumokama tiekėjams.
 
Plačiau

Jei mokėtinų sumų apyvartumas didėja, tai reiškia įmonė tiekėjams įsiskolinimus apmoka greičiau. Jei šio apyvartumo rodiklis žemas, tai gali būti dėl keleto priežasčių:

  • Įmonė susiduria su apyvartinio kapitalo trūkumu, ir su tiekėjais greičiau atsiskaityti nepavyksta.
  • Įmonė sąmoningai delsia atsiskaityti taupydama savo apyvartinį kapitalą.
  • Tai specifinis sektorius, kur kitos įmonės turi panašų mokėtinų sumų apyvartumo rodiklį. 
  • Įmonė su tiekėjais sudariusi specifines sutartis, leidžiančias ilgus atidėjimus. 

Galima sakyti, jei įmonė nesusiduria su apyvartinio kapitalo trūkumu, tuomet šis rodiklis didele dalimi yra įmonės vadovybės požiūrio ir strategijos atspindys. Jei įmonė bando sutaupyti apyvartinio kapitalo, ir iš dalies sumažinti kapitalo kaštus – tai turės ir neigiamą pusę. Ilgai delsianti atsiskaityti įmonė bus ne tokia patraukli tiekėjams. Kita vertus, jei tiekėjų yra daug, ir konkurencija tarp jų yra didelė – tiekėjai vis tiek siūlys savo paslaugas, o kaina visuomet yra derybų objektas. Būtent dėl šios priežasties, šį rodiklį dažniausiai analizuoja tiekėjai, kurie pasiremdami kliento mokėtinų sumų apyvartumu gali nuspėti kaip greit klientas bus linkęs su jais realiai atsiskaityti, jeigu bus sutarta dėl bendradarbiavimo.


Formulė

(1) Mokėtinų sumų apyvartumas = Visi pirkimai iš tiekėjų / Mokėtinos sumos

(2) Mokėtinų sumų apyvartumas = Savikaina / Mokėtinos sumos

* Teoriškai pirmoji formulė yra gerokai tikslesnė, nes savikaina tiesiogiai neatspindi visų pirkimų, su kuriais tiesiogiai susiję mokėtinos sumos. Į savikainą papuls nusidėvėjimas, darbuotojų darbo užmokestis ir kiti iškreipiantys faktoriai. Taip pat į savikainą nepateks administraciniai pirkimai, kurie patenka į mokėtinas sumas.

Taip yra teoriškai. Tačiau praktinė problema ta, kad jei analizuojate ne vien tik savo įmonę, bet ir kitas, retai kada turėsite pilnus duomenis apie visus pirkimus iš tiekėjų, o savikainą ir mokėtinas sumas visuomet rasite įmonės finansinėse ataskaitose. O dar blogiau būtų lyginti rodiklius paskaičiuotus pagal skirtingą metodiką.

Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:12:12

Laukiame komentarų!