Mokėtinų sumų apyvartumo skaičiavimas
  Mokėtinos sumos mln. EUR
  Pirkimai iš tiekėjų mln. EUR
  Apyvartumas  
  Mokėtinos sumos - balanse (tarp trumpalaikių įsipareigojimų) esančios gautinos sumos iš pirkėjų  (laikotarpio pabaigai, arba vidurkis). Pirkimai iš tiekėjų – per metus vykdytų pirkimų suma, o nesant šių duomenų, vietoje 'pirkimų iš tiekėjų' naudojama savikaina (svarbu visiems rodiklį skaičiuoti vienodai).