Savikaina

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Cost of goods sold (COGS)


Trumpai

Jei kalbame įmonės sąnaudas (būtent šiuo atveju savikaina aktuali dažniausiai), tuomet savikaina apims sąnaudas, būtinas tam gaminiui ar paslaugai reikalingas sukurti (tačiau ne parduoti, valdyti).

Plačiau

Kad aiškiau suprasti savikainos prasmę, reikėtų žvelgti į visas sąnaudų rūšis iš karto. Žvelgiant sustambintai, galima išskirti tokias sąnaudų grupes: savikaina, veiklos sąnaudos, finansinės sąnaudos, pelno mokestis (sąnaudos tam tikra prasme). Iš įmonės pardavimo pajamų atėmę savikainą gautume jos bendrąjį pelną.

Savikainą gali sudaryti tiek tiesioginės, tiek ir netiesioginės sąnaudos. Paprastai didžiąją dalį savikainos sudaro tiesioginės sąnaudos:

  • Žaliavų, pusgaminių, gaminių (skirtų perparduoti) įsigijimo sąnaudos.
  • Produktą kuriančių darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos.
  • Pakavimo sąnaudos.
  • Kitų gamybos procese sunaudotų medžiagų sąnaudos.

Taip pat reikšmingą dalį savikainoje gali sudaryti ir netiesioginės sąnaudos:

  • Naudojamos įrangos nusidėvėjimas.
  • Produkto gamybos procese patirtos komunalinių paslaugų išlaidos.
  • Sandėliavimo, saugojimo sąnaudos.

Priklausomai nuo apskaitos standartų, į savikainą įtraukiamos ar neįtraukiamos sąnaudos gali kažkiek varijuoti. Tačiau paprastai į savikainą nėra įtraukiamos administracinės sąnaudos (tiek valdymo, tiek marketingo ir pan.), transportavimo išlaidos, kitos pardavimų išlaidos.

Reiktų pastebėti, kad savikainą lengviau išskirti gamyboje, kur funkcijos gan aiškiai išskirtos (nors ir čia tam tikrais atvejais gali kilti dviprasmiškumų), o produkto kūrimo ciklas atskirtas nuo administracijos. Tuo tarpu paslaugas teikiančiose įmonėse ši riba nubrėžiama kur kas sunkiau.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:14:28

Laukiame komentarų!