Pensinio amžiaus skaičiuoklė

Tema: Skaičiuoklės

Terminas anglų kalba: Retirement Age Calculator


Pensijos amžiaus skaičiuoklė atnaujinta 2018 metais

* Išankstinę pensiją asmuo gali rinktis tik, jei atitinka šias sąlygas:
 • Iki pensinio amžiaus yra likę ne daugiau nei 5 metai.
 • Asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas yra ne mažesnis nei 30 metų (yra išlygų). Savo stažą galite sužinoti elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje - EGAS.
 • Negaunant kitų periodinių išmokų, kaip valstybinio socialinio draudimo, valstybinių, šalpos pensijų bei kitų (yra išlygų).
 • Nedirbant ir negaunant jokių darbinių pajamų.
 • Nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuva.
Senatvės pensijos amžiaus skaičiuoklė sudaryta remiantis LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMU:

21 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių ir skaičių „moterims – 60 metų, vyrams – 
62 metai ir 6 mėnesiai“ įrašyti žodį ir skaičių „65 metai“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„1. Senatvės pensijos amžius nustatomas 65 metai." 
5 straipsnis. 57 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 57 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Nuo 1995 ir kiekvienų vėlesnių metų sausio l d. iki 2001 m. sausio 1 d. senatvės pensijos amžius kasmet didinamas: moterims – keturiais mėnesiais per metus, vyrams – dviem mėnesiais per metus. Nuo 2001 m. sausio 1 d. ir kiekvienų vėlesnių metų sausio l d. senatvės pensijos amžius didinamas moterims ir vyrams šešiais mėnesiais per metus, iki pasiekia moterims – 60 metų, vyrams – 62 metus ir 6 mėnesius. Nuo 2012 m. sausio 1 d. ir kiekvienų vėlesnių metų sausio 1 d. senatvės pensijos amžius kasmet didinamas: moterims – keturiais mėnesiais per metus, vyrams – dviem mėnesiais per metus, kol pasieks šio įstatymo 21 straipsnyje nustatytą senatvės pensijos amžių – 65 metus."

Būtinasis senatvės pensijos stažas

Nuo 2018 metų pradžios keičiasi būtino pensijos stažo įstatymas. Pagal įsigaliojusius pakeitimus pensijos stažas bus palaipsniui didinamas nuo 30 metų iki 35 metų. Kas metus pensijai gauti reikalingas stažas bus pailginamas pusmečiu, iki kol 2027 metais taps 35 metai, ir nebeturėtų ilgėti. Pagal šią sistemą būtinasis pensijos stažas atrodys taip:

 • 2018 - 30 metų 6 mėn.
 • 2019 - 31 metai.
 • 2020 - 31 metų 6 mėn.
 • 2021 - 32 metai.
 • 2022 - 32 metų 6 mėn.
 • 2023 - 33 metai.
 • 2024 - 33 metų 6 mėn.
 • 2025 - 34 metai.
 • 2026 - 34 metų 6 mėn.
 • 2027 ir toliau - 35 metai.

Ši pensijinio amžiaus skaičiuoklė nėra oficiali skaičiuoklė. Ji skirta tik preliminariam pensinio amžiaus įvertinimui. Įstatymuose yra numatyta įvairių išlygų (pavyzdžiui, dirbantiems kariniuose daliniuose) bei lengvatų, kurios šioje skaičiuoklėje nėra įvertintos, tačiau įtakoja pensijų, taip pat ir išankstinių pensijų skyrimą.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-02 16:53:30

Laukiame komentarų!