Atsargų apyvartumo skaičiavimas  
  Atsargos mln. EUR
  Savikaina mln. EUR
  Apyvartumas  
  Atsargos - įmonės atsargos iš balanso. Savikaina - įmonės per metus patirtos savikainos sąnaudos iš įmonės pelno/nuostolio ataskaitos.