Pinigų ciklo skaičiavimas  
  Atsargos mln. EUR
  Gautinos sumos mln. EUR
  Mokėtinos sumos mln. EUR
  Savikaina mln. EUR
  Pardavimai (į kreditą) mln. EUR
  Pinigų ciklas  
  DIO  
  DSO  
  DPO  
       Atsargos - įmonės atsargos iš balanso, tarp trumpalaikių įsipareigojimų (laikotarpio pabaigai, arba vidurkis).
Gautinos sumos - balanse (tarp trumpalaikio turto) esančios gautinos sumos iš pirkėjų  (laikotarpio pabaigai, arba vidurkis).
Mokėtinos sumos - balanse (tarp trumpalaikių įsipareigojimų) esančios gautinos sumos iš pirkėjų  (laikotarpio pabaigai, arba vidurkis).
Savikaina - įmonės per metus patirtos savikainos sąnaudos iš įmonės pelno/nuostolio ataskaitos.
 Pardavimai į kreditą – tai visi įmonės pardavimai per metus, išskyrus tuos pardavimus, už kuriuos pirkėjai atsiskaito iš karto arba iš anksto. Nežinant duomenų, naudojami visi pardavimai.

DIO (Days Inventory Outstanding) - atsargų apyvartumas dienomis.  
DSO (Days Sales Outstanding) - gautinų sumų apyvartumas dienomis.
DPO (Days Payable Outstanding) - mokėtinų sumų apyvartumas dienomis.
Sukurta: Finansistas.net