Grynoji palūkanų marža

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Net Interest Margin


Trumpai

Grynoji palūkanų marža rodo bankų ar kitų paskolas išduodančių institucijų veiklos pelningumą bei efektyvumą. 

Plačiau

Paskolų verslas paprastai yra pagrindinis bankų bei kredito unijų verslas. Ir joms šio segmento pelningumas yra svarbus rodiklis. Kartais 'grynoji palūkanų marža' apibūdina ne tik vieną komercinį banką, bet ir visą rinką: esant normalioms sąlygoms brandžioje rinkoje šis rodiklis bus 2%-3%, o itin konkurencingoje rinkoje jis sieks tik 1%-2%.

Grynoji palūkanų marža yra lemiama keleto veiksnių:

  • Pagrindinis faktorius yra paskolų bei indėlių portfelių kokybė. Jei bankui pavyksta pritraukti indėlius mokant mažas palūkanas, bei išduoti paskolas aukštomis palūkanomis, tai turės esminę įtaką grynajai palūkanų maržai. 
  • Išduotų paskolų rizikos lygis tiesiogiai įtakoja jų palūkanų normų dydį. Kuo didesnė paskolų portfelio rizika (mažesnio patikimumo skolininkai, ilgesnės trukmės paskolos, mažiau patikimos valiutos ir t.t.), tuo didesnių palūkanų galima tikėtis. 
  • Paskolų rinkos segmentas taip pat turi įtakos pelningumui. Konkurencija dėl didžiųjų klientų (tiek kreditų, tiek indėlių) yra didžiulė, todėl bankai kurie koncentruojasi ties veikla su smulkesniaisiais rinkos dalyviais pasiekia aukštesnį palūkanų skirtumą (‚interest rate spread‘).
  • Finansų rinkos nuolat kinta, kaip ir rizikos vertinimas bei interpretacija. Kylant finansiniams neramumams paprastai staigiai didėja ir palūkanų normos (ypač, kur aukšta rizika), tačiau banko portfelis turi nemažą inerciją, ir praeina tam tikras laikotarpis kol tai pasireiškia šiam rodikliui. 
  • Konkurencija kaip ir daugumoje verslų, taip ir čia turi didžiulę įtaką pelningumui: kuo konkurencija rinkoje didesnė, tuo visų rinkos dalyvių grynoji palūkanų marža bus mažesnė.
  • Kapitalo struktūra taip pat gali turėti reikšmės: jei finansinės institucijos kapitale didelę dalį sudarys nuosavas kapitalas (už kurį palūkanų mokėti nereikia), tai padidins palūkanų maržą. 


Formulė

Grynoji palūkanų marža = Grynosios palūkanų pajamos / Visas turtas

* Paprastai skaičiuojamas vidutinis metų turtas, o vietoj viso turto (priklausomai nuo to kas skaičiuoja ir jo metodologijos) vertinamas tik pajamas/palūkanas atnešantis turtas. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:19:47

Laukiame komentarų!