Pagal riziką įvertinto turto grąža

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: RORA, Return on Risk Adjusted Assets


Trumpai

Pagal riziką įvertinto turto grąžos rodiklis rodo, kiek bankas uždirba grynojo pelno lyginant jį su turtu, atsižvelgiant turto rizikingumą. 

Plačiau

Natūralu, kad rizikingesnis turtas turėtų atnešti aukštesnę grąžą (bent jau ilguoju laikotarpiu). Ta pati taisyklė galioja ir bankų sektoriuje, kur aktyvai būna skirtingo rizikos lygio. Jei neatsižvelgtume į skirtingą rizikingumą, šis rodiklis būtų tas pats kas ROA (turto grąžos) rodiklis.

Tai daugiau profesionalus rodiklis, bet realybėje, tik pačio banko atstovai, jo auditoriai ar panašius duomenys turintys finansistai gali tiksliai įvertinti išduotas paskolas pagal jų rizikos lygį.

Formulė

RORA=Grynasis pelnas / Pagal riziką įvertintas turtas

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:23:08

Laukiame komentarų!