Kvota

Tema: Ekonomika

Terminas anglų kalba: Quota


Trumpai

Kvota – tai tam tikras ekonominis apribojimas, nurodantis maksimalią normą, kurios turi laikytis ūkio subjektas. 

Plačiau

Kvota paprastai nustato kiek galima pagaminti, išvežti ar įvežti tam tikrų nustatytos grupės prekių. 

Importui kvotos įvedamos norint apsaugoti vidaus rinką ir gamintojus. Eksportui – siekiant apsaugoti tam tikras turimas žaliavas ar kitus ribotus išteklius. Gamybai kvotos įvedamos dažniausiai valstybės subsidijuojamuose sektoriuose, norint apriboti galimas valstybės išlaidas subsidijoms.

Kvotos gali būti nacionalinės, t.y. nustatytos valstybės viduje, ar tarptautinės – nustatytos tarpvalstybiniais susitarimais. Aktualiausias tokių ribojimų pavyzdys – tai žvejybinės kvotos: žuvys migruoja bendruose vandenyse, ir nesuderinus jų gaudymo, tikėtina, jog jų populiacija smarkiai sumažės.

Pasiekus numatytą apribojimą, tolimesnė veikla tampa negalima, ir už jos viršijimą tenka mokėti baudas arba atsirandančius mokesčius.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 18:01:24

Laukiame komentarų!