Tiesioginės užsienio investicijos

Tema: Ekonomika

Terminas anglų kalba: Foreign Direct Investments


Trumpai

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) yra investicijos, į vietinę rinką ateinančios iš kitų valstybių, įsigyjant turtą toje rinkoje tiesiogiai. Toks perkamas turtas gali būti: gamykla, žemė, pastatai, įranga ir kitas materialus turtas, bet ne įmonių akcijos ar kiti vertybiniai popieriai. Todėl ne kiekviena užsienio investicija yra tiesioginė investicija.

Plačiau

Žinoma, tai nereiškia, kad užsienio juridinis vienetas turi pirkti visą šį turtą savo vardu tiesiogiai – turtas paprastai perkamas užsienio kapitalo valdomų įmonių.

Skirtingai nuo kitų užsienio investicijų rūšių - tiesioginės užsienio investicijos paprastai yra ilgalaikės investicijos, ir jų kiekis reikšmingas ekonomikos vystymuisi bei darbo vietų kūrimui: šalys pritraukiančios didesnį kiekį tiesioginių užsienio investicijų vystosi sparčiau, ir greičiau pasiekia aukštesnį pragyvenimo lygį. 

Todėl visiškai natūralu, jog visos valstybės stengiasi pritraukti kuo daugiau tokių investicijų. Tačiau tarptautinė konkurencija yra tikrai didelė, ir kartais reikia ne tik efektyvios (ir pigios) darbo jėgos, mažos korupcijos, patrauklios mokesčių sistemos, išplėtotos infrastruktūros, bet taip pat ir aktyvios šalies reklamos (kaip patrauklios investicijoms rinkos).

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 18:02:20

Laukiame komentarų!