Likvidumo normatyvas

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Liquidity Requirement


Trumpai

Likvidumo normatyvas – finansinėms įstaigoms taikomas rodiklis, kuris lygina įstaigos likvidų turtą su turimais trumpalaikiais įsipareigojimais. Šis rodiklis reglamentuojamas finansines įstaigas prižiūrinčių institucijų. 

Plačiau

Šio rodiklio esmė tokia pati kaip ir kitų finansinio likvidumo rodiklių: įvertinti rizikos lygį trumpuoju laikotarpiu (tarkime, jei dėl kažkokių priežasčių indėlininkai suskubtų atsiimti savo lėšas). Aukštas likvidumo normatyvo rodiklis reiškia, kad bankas turi palyginti daug likvidaus turto, ir yra pakankamai saugus. Iš kitos pusės, likvidus turtas atneša mažesnę grąžą, ir tikėtinas pelningumas yra mažesnis.

Formulė

Likvidumo normatyvas = (Likvidus turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai) * 100%

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:22:37

Laukiame komentarų!