Tęstinė vertė (likutinė vertė)

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Terminal Value


Trumpai


'Likvidacinė vertė' (taip pat žinoma kaip 'tęstinė vertė', 'likutinė vertė', 'amžinoji vertė') – tai verslo ar kito turto vertė, kuri naudojama vertinant diskontuotų pinigų srautų metodu (DCF) pasibaigus prognozuojamam periodui. 

Plačiau

DCF metodas yra paremtas būsimų pinigų srautų vertės pavertimu į dabartinę. Jei pinigų srautas būtų prognozuojamas kiekvieniems metams į priekį amžinai (ar labai ilgą laiką), tuomet tęstinės vertės kaip ir nebereikėtų. Tačiau dėl praktinių sumetimų, konkretus pinigų srautas prognozuojamas tik kažkuriam artimiausiam laikotarpiui, o toliau naudojama likutinė vertė. 

Likutinės (tęstinės) vertės skaičiavimas

Praktikoje naudojami keli pagrindiniai metodai šiai vertei nustatyti:

1. Amžinosios vertės modelis (perpetuity value model) – populiariausias metodas, naudojamas beveik visuomet, jei nėra kliūčių nustatyti stabilų ateities periodų srautą.

Tęstinė vertė = ‘Vienerių metų pinigų srautas’ / (‘Diskonto norma’ – ‘Amžinojo augimo norma’)

‘Vienerių metų pinigų srautas’ – tai grynasis pinigų srautas, kurį vertinama įmonė (ar kitas objektas) yra pajėgi generuoti ilguoju/neribotu laikotarpiu. Paprastai šiam dydžiui nustatyti naudojamas paskutinių prognozuojamų metų srautas, tačiau reikia nepamiršti, kad ‚amžinojo augimo norma‘ greičiausiai skirsis nuo paskutinių metų pajamų augimo, ir dėl to reikia atlikti atitinkamus apyvartinio kapitalo ir lėšų investicijoms įtakos koregavimus.

‘Diskonto normą’ galima nustatyti keliais metodais, tačiau labiausiai paplitęs yra WACC (svertinių kapitalo kaštų) metodas.

‘Amžinojo augimo norma’ – tai procentinis dydis, kuriuo tikimasi įmonės srautas vidutiniškai augs labai ilgu laikotarpiu. Priklausomai nuo verslo sektoriaus, esant normalioms infliacijos sąlygoms, šis dydis turėtų būti 1%-4% ribose.

2. Palyginamoji analizė (relative valuation)  – paremta nagrinėjamos įmonės rinkos rodiklių (EV/EBITDA, EV/S, P/E, P/Bv ir kt.) lyginimu su panašiomis kotiruojamomis įmonėmis. Remiantis šiuo metodu naudojamos tiek einamojo laikotarpio rodiklių reikšmės, tiek istoriniai vidurkiai.

3. Likvidacinės vertės metodas (asset sale value method) – taip pat naudojamas ‚likutinei vertei‘ nustatyti. Jis labiau tinkamas, kai vertinamas objektas yra ypatingai likvidus (arba tokiu taps), tokiu atveju jo buhalterinę vertę tuo momentu, galima tiesiog prilyginti ‚amžinajai vertei‘.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:34:20

Laukiame komentarų!