Veiklai nenaudojamas turtas

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Non-Operating Assets


Trumpai

Veikloje nenaudojamu turtu finansuose laikomas įmonės turtas, kuris nenaudojamas jos pagrindinėje veikloje. Tai gali būti tiek finansinis turtas, tiek ir nefinansinis turtas. 

Plačiau

Veiklai nenaudojamas turtas vadina didelę reikšmę atliekant įmonių vertinimus. O detalesnė jo interpretacija priklausytų nuo naudojimo vertinimo metodo:

  • Vertinant diskontuotų pinigų srautų (DCF) metodu, o kalbant detaliau – būtent firmos pinigų srautų, tai visas 'veiklai nenaudojamas turtas‘, kuris negeneruoja pinigų srauto turėtų būti tiesiog išskaičiuojamas iš grynosios skolos (vertinant pagal realią rinkos vertę). Tuo tarpu, jei toks turtas pinigų srautą generuoja, galima elgtis dvejopai: arba traktuoti tokį turtą kaip įprastą veiklos turtą, arba išskaičiuoti jo vertę iš grynosios skolos, ir tuo pačiu iš bendro pinigų srauto eliminuoti šio turto sukuriamą srautą. Gan sudėtingas klausimas, kuris iš šių atvejų labiau tinkamas – daugiausia tai priklausytų nuo rinkos sąlygų atitikimo ir rizikos premijos vertinimo nustatant diskonto normą. 
  • Vertinant palyginamosios analizės metodu, veiklai nenaudojamo turto esmė ir interpretacija panaši kaip ir prieš tai aprašytų atveju, bet tik kol kalba eina apie firmos rinkos rodiklius, kaip kad EV/EBITDA, EV/S (ir kitus kur skaitiklyje naudojama 'enterprise value‘). Tokiu atveju ‚veiklai nenaudojamo turto‘ vertę galima išskaičiuoti iš 'grynosios skolos‘, tuo pačiu eliminuojant sukuriamą rezultatą ir iš skaitiklio. Tuo tarpu skaičiuojant nuosavybės rinkos rodiklius, tokius kaip P/E, veiklai nenaudojamo turto interpretacija bus sudėtingesnė. 

Reiktų nepamiršti, kad grynieji pinigai, jei jie tiesiogiai nenaudojami veikloje (tarkim mažmeninėje prekyboje) taip pat priskirti prie veiklai nenaudojamo turto. Kitu atveju jie priskirtini prie apyvartinio kapitalo.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:35:26

Laukiame komentarų!