Kapitalo pakankamumo rodiklis

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Capital Adequacy Ratio


Trumpai

Kapitalo pakankamumas – labai svarbus kiekvienam bankui, reglamentuojamas prižiūrinčių institucijų. Jis nusako finansinės įstaigos rizikingumą atsižvelgiant į jo turto bei kapitalo struktūrą.

Plačiau

Kadangi bankai disponuoja ne vien tik savo, bet ir indėlininkų (gyventojų, įmonių ir kt.) pinigais, jų poveikis finansų sistemai bei visai ekonomikai yra didžiulis. Norint, kad finansinės įstaigos besivaikydamos pelno ir spaudžiamos konkurencijos neperžengtų protingos rizikos ribų, jos yra stebimos bei kontroliuojamos atitinkamų institucijų (Lietuvoje – Lietuvos banko).

Kapitalo pakankamumo rodiklis – yra pagrindinis rodiklis finansinių įstaigų rizikai vertinti ir stebėti. Be kapitalo pakankamumo, taip pat stebimi finansų įstaigų likvidumo rodikliai, didžiausių išduotų paskolų ribų laikymasis, pozicijų užsienio valiuta ribų laikymasis.

Kiekvieno valstybėje yra nustatytas minimalus kapitalo pakankamumo rodiklis, kuris laikui bėgant gali būti keičiamas, tačiau tokie pokyčiai nėra dažnas reiškinys. 

Finansų rinkos dalyviai turi laikytis šio reikalavimo, ir jei 'kapitalo pakankamumo rodiklis‘ neatitiks minimalaus reikalavimo, finansinė įstaiga bus įspėta, o jei nesugebės pritraukti papildomo kapitalo, gali prarasti licenciją, ir bus priversta nutraukti veiklą.

(Taip pat atskirai būna skaičiuojamas ir 1 lygio kapitalo pakankamumo rodiklis, bei 1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis, kur principas panašus, tik įtraukiama mažiau kapitalo grupių, ir nustatomas skirtingas rodiklio minimalus reikalavimas).


Formulė

Kapitalo pakankamumo rodiklis = (I lygio kapitalas + II lygio kapitalas) / Pagal riziką įvertintas turtas

Kur:
I lygio kapitalas = Akcinis kapitalas + Akcijų priedai + Nepaskirstytasis pelnas – Nematerialusis turtas – Einamųjų metų nuostolis

II lygio kapitalas = Pervertinimų rezervas + Subordinuota paskola + Bendrieji atidėjimai

Pagal riziką įvertintas turtas – tai pagal rizikos lygį suklasifikuotas turtas, kur kiekviena rizikos klasė dauginamo iš tam tikro rizikos koeficiento.

* Čia atspindėta kapitalo pakankamumo skaičiavimo esmė, tačiau tiksli kapitalo pakankamumo skaičiavimo metodika yra labai smulkiai apibrėžta ir turinti įvairių niuansų. Taip pat priklausomai nuo I lygio kapitalo dydžio, yra tam tikrų apribojimų į skaičiavimus traukiamam II lygio kapitalo dydžiui. Nors ir daugumoje valstybių skaičiuojant kapitalo pakankamumo rodiklį remiamasi „Basel“ reglamento standartais, gali būti tam tikrų skirtumų. Taip pat laikui bėgant ir patys „Basel“ standartai evoliucionuoja į naujas stadijas. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:21:29

Laukiame komentarų!