Akcininkas

Tema: Investavimas

Terminas anglų kalba: Shareholder, Stockholder


Trumpai

Akcininkas - tai fizinis ar juridinis asmuo, turintis akcijų tam tikroje akcinėje bendrovėje (ar uždaroje akcinėje bendrovėje).

Plačiau

Nors techniškai akcininku galima laikyti kiekvieną investuotoją įsigijusį akcijų tol, kol jis jas laiko savo investicijų portfelyje. Vis tik įmonių finansų praktikoje akcininkais dažniausiai traktuojami tik tie asmenys, kurie turi įgiję reikšmingesnį akcijų paketą (bent keletą procentų), kurį laiko bent keletą metų, ir taip pat dalyvauja kompanijos valdyme. 

Tuo tarpu kiti asmenys vienu ar kitu būdu įgiję nedidelį kiekį akcijų paprastai priskiriami atskirai kategorijai, kuri apibrėžiama kaip 'smulkieji akcininkai' arba 'investuotojai'. Žinoma, toks skirtumas subjektyvus, ir nėra tiksliai apibrėžtas. 

Kiekvienas akcininkas turi tiek teisių, tiek pareigų. Pagrindinės akcininkų teisės:

 • Teisė į dividendus bei kapitalo mažinimo išmokas.
 • Teisė balsuoti akcininkų susirinkimuose (atitinkamai pagal turimą akcijų kiekį).
 • Galimybė perleisti turimas akcijas ar įgyti jų daugiau.
 • Pirmenybė į naujai išleidžiamas akcijas.
 • Teisė į atliekamą nuo įsipareigojimų turtą kompanijos likvidavimo atveju.

Pagrindinės akcininkų pareigos:

 • Sumokėti visus priklausančius mokesčius.
 • Įstatymų nustatyta tvarka pranešti apie peržengtas akcijų paketo ribas.

Daugiau teisių bei pareigų akcininkams gali būti priskirta konkrečios įmonės įstatuose, tačiau tai pasitaiko ganėtinai retai.

 Konsultacijos

 • Nespėjate susitvarkyti su įmonės finansų valdymu?
 • Planuojate verslo investicijas, bet negalite apsispręsti ar verta investuoti?
 • Nesate tikri, ar įmonė dirba pakankamai efektyviai? 
 • Norite pirkti ar parduoti verslą, bet trūksta žinių?

Šiais ir kitais rūpimais finansiniais klausimais -

                      kreipkitės dėl profesionalios finansų konsultacijos

Konsultuoja Finansistas.net autorius. 

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 15:41:13

Laukiame komentarų!