Trumpalaikis turtas mln. EUR
  Trumpalaikiai įsipareigojimai mln. EUR
  Koeficientas  
    Trumpalaikis turtas - visas įmonės trumpalaikis turtas iš balanso.
Trumpalaikiai įsipareigojimai - įmonės trumpalaikiai (grąžintini greičiau nei per metus) įsipareigojimai iš balanso (tai pačiai dienai kaip ir trumpalaikis turtas).