Pinigų padengimo koeficiento skaičiavimas
  Grynieji pinigai mln. EUR
  Trumpalaikiai įsipareigojimai mln. EUR
  Koeficientas  
Grynieji pinigai - tai įmonės balanse esantys pinigai ir jų ekvivalentai.
Trumpalaikiai įsipareigojimai - įmonės trumpalaikiai (grąžintini greičiau nei per metus) įsipareigojimai iš balanso (tai pačiai dienai kaip ir trumpalaikis turtas).