P/FCF rodiklis ir EV/FCF rodiklis

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: P/FCF (Price to Free Cash Flow) Ratio, EV/FCF (Enterprise Value to Free Cash Flow) Ratio


Trumpai

P/FCF rodiklis (akcijos kainos ir laisvojo pinigų srauto santykis) bei EV/CF rodiklis (įmonės vertės ir laisvojo pinigų srauto santykis) yra panašūs santykiniai rinkos rodikliai. Nepaisant tam tikrų metodinių skaičiavimo skirtumų, abu rodikliai parodo kiek įmonės akcijos kainuoja rinkoje, lyginant su įmonės generuojamu laisvuoju (grynuoju) pinigų srautu. 

Plačiau

Šie koeficientai labiausiai tinkami 'dividendinių akcijų‘, taip pat kitų, didelį pinigų srautą generuojančių, akcijų vertinimui. P/FCF rodiklis yra atvirkštinis 'laisvojo pinigų srauto pajamingumo' variantas, kuris parodo, kiek įmonė uždirbamų pinigų galėtų išmokėti dividendais (procentine išraiška lyginant su verte rinkoje).


Skaičiavimas (formulė)


P/FCF = Kapitalizacija / Laisvasis pinigų srautas

EV/FCF = (Kapitalizacija + Grynoji skola + Mažumos dalis + Privilegijuota nuosavybė) / (Laisvasis pinigų srautas + Grynosios finansinės sąnaudos)

* Grynoji skola turėtų apimti visas trumpalaikes skolas, kurios nepatenka į apyvartinį kapitalą, iš jų minusuojant finansinį turtą.
** Iš grynojo pinigų srauto vertėtų eliminuoti apyvartinio kapitalo pokyčius.

Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:38:12

Laukiame komentarų!