Mažumos dalis

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Minority Interest


Trumpai

Mažumos dalis – tai įmonių grupės lėšų dalis, nepriklausanti grupės motininei įmonei (tai įmonei, kurios vardu sudaromos konsoliduotos finansinės ataskaitos).

Plačiau

Galime išskirti dvi mažumos dalies rūšis:

  • Mažumos dalis pelno (nuostolių) ataskaitoje rodo, kokia įmonių grupės pelno dalis priklauso dukterinių įmonių mažumos akcininkams. Pavyzdžiui, motininė įmonė „Pagrindinis holdingas“ turi vieną dukterinę bendrovę „Puolusi dukrelė“, tačiau jai priklauso tik 70% šios dukterinės įmonės. Per ataskaitinius metus „Pagrindinis holdingas“ uždirbo 200 tūkstančių eurų pelno, o „Puolusi dukrelė“ uždirbo 100 tūkstančių eurų pelno. Tokiu atveju konsoliduotoje pelno (nuostolių) ataskaitoje iš visų 300 tūkstančių eurų grynojo pelno, 270 tūkstančių priklausys motininės bendrovės akcininkams, o 30 tūkstančių eurų bus išskirta kaip ‚mažumos dalis‘. Ir, pavyzdžiui, skaičiuojant populiarųjį P/E rodiklį reikėtų naudoti tik 'pelną patronuojančios įmonės akcininkams' (šiuo atveju 270 kEUR), tuo tarpu skaičiuojant maržas reikėtų naudoti visą grynąjį pelną. 
  • Mažumos dalis balanse rodo, kokia nuosavo kapitalo dalis priklauso dukterinių įmonių mažumos akcininkams. Pavyzdžiui, motininė įmonė „Pagrindinis holdingas“ turi vieną dukterinę bendrovę „Puolusi dukrelė“, tačiau jai priklauso tik 70% šios dukterinės įmonės. „Pagrindinio holdingo“ nuosavas kapitalas yra lygus 50 tūkstančių eurų, o „Puolusios dukrelės“ – lygus 20 tūkstančių eurų. Taigi bendras nuosavas kapitalas bus 70 kEUR, iš kurių 64 kEUR priklausys patronuojančios (motininės) bendrovės akcininkams, o likę 6 kEUR nuosavo kapitalo konsoliduotame balanse bus išskirta kaip mažumos dalis.

Galvojate apie investavimo pradžią? Pasirinkite tinkamą partnerį:

UAB FMĮ „Myriad capital“ – Lietuvos banko licencijuota finansų maklerio įmonė, pristatanti Danijos investicinio banko „Saxo Bank“ ir  “Interactive Brokers” grupės sukurtas investavimo platformas, kurių pagalba pasieksite pasaulio finansų rinkas patraukliomis sąlygomis.

Kreipkitės dėl FMĮ „Myriad capital“ pagalbos:
UAB FMĮ "Myriad capital", Liepyno g. 25A, Vilnius
+370 645 30102
info@myriadcapital.lt
Skaityti daugiau apie „Myriad capital“ paslaugas.

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 17:57:34

Laukiame komentarų!

Rekomenduojame

Mums įdomi Jūsų nuomonė!