Grynasis (laisvas) pinigų srautas

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Free Cash Flow


Trumpai

Grynasis pinigų srautas yra lygus pagrindinės veiklos pinigų srautui atėmus iš jo įsigytų investicijų (per tą patį ataskaitinį laikotarpį) vertę. Šis rodiklis parodo kiek įmonei realiai lieka pajamų iš pagrindinės veiklos. 

Plačiau

Grynasis pinigų srautas = Pagrindinės veiklos pinigų srautas – Investicijos į ilgalaikį turtą
(Šiuos duomenis galima rasti pinigų srautų ataskaitoje).

Sunku pasakyti, kuris pinigų srautas: grynasis ar pagrindinės veiklos yra svarbesnis. Grynasis srautas rodo kiek iš uždirbtų pinigų įmonė galėtų grąžinti akcininkams. Iš kitos pusės, investicijos daugiau mažiau yra lankstus dydis, kurį įmonės vadovybė koreguoja atsižvelgdama į aplinkybes. O ‚pagrindinės veiklos pinigų srautas‘ parodo gebėjimą tuos pinigus uždirbti. Be investicijų, tas gebėjimas ilguoju laikotarpiu, žinoma, pasikeistų, tačiau norint palaikyti atitinkamą srautą tik artimiausius kelerius metus, paprastai užtektų minimalių investicijų.

 Konsultacijos

  • Nespėjate susitvarkyti su įmonės finansų valdymu?
  • Planuojate verslo investicijas, bet negalite apsispręsti ar verta investuoti?
  • Nesate tikri, ar įmonė dirba pakankamai efektyviai? 
  • Norite pirkti ar parduoti verslą, bet trūksta žinių?

Šiais ir kitais rūpimais finansiniais klausimais -

                      kreipkitės dėl profesionalios finansų konsultacijos

Konsultuoja Finansistas.net autorius. 

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:20:08

Laukiame komentarų!