Pajamos

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Revenue, Income


Trumpai

Pajamos – tai pinigų suma, už kurią per tam tikrą laikotarpį įmonė pardavė prekių ir/ar paslaugų, taip pat gavo kitų (ne iš pagrindinės veiklos) pajamų.

Plačiau

Šnekamojoje kalboje pajamos dažnai painiojamos su pelnu, tačiau savo esme tai visiškai skirtingi dalykai, nes pajamos tai yra tik užpajamuotos įplaukos (nereikėtų painioti ir su pinigų srautu), o pelnas yra uždarbis, iš pajamų atėmus visas patirtas sąnaudas.

Taip pat reikėtų nepamiršti, kad pajamos gali skirtis nuo 'pardavimo pajamų' (kurios dažnai trumpinami tiesiog kaip 'pardavimai‘). Nors daugeliu atveju pajamos bus pajamos iš pardavimų, ir šios sąvokos labai dažnai naudojamos kaip sinonimai, tačiau žvelgiant tiksliau, jas reikėtų išskirti. Pajamos gali apimti ne vien tik pardavimo pajamas, bet taip pat ir kitos veiklos pajamas (kurios paprastai neįtraukiamos į pardavimo pajamas), finansinės veiklos pajamas, ar pagautę.

Analizuojant įmonės pajamas, jas galima skaidyti ne vien tik į pardavimus, bei kitas pajamas, bet ir pačias pardavimo pajamas galima analizuoti pagal veiklos segmentus. Tokią segmentaciją įmonės turi atskleisti savo finansinėse ataskaitose. Žinoma, tai paprastai daro tik didelės įmonės, kurios parduoda ne vieną produktą bei paslaugą. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:01:08

Laukiame komentarų!