Finansinis prognozavimas  

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Financial Forecasting


Trumpai

Finansinis prognozavimas – tai finansinė analizė, kurios tikslas yra kiek įmanoma tiksliau nuspėti tam tikrus rodiklius ateities laikotarpiams. 

Plačiau

Finansinis prognozavimas dažnai gali būti ir dalis kito finansinio proceso: biudžetavimo, finansų planavimo, diskontuotų pinigų srautų vertinimo ar kt.

Prognozavimo trukmė gali gan smarkiai skirtis priklausomai nuo prognozavimo tikslo. Jei biudžetuojant ar ruošiant finansinį planą paprastai prognozuojama metams/dviems į priekį, tai vertinimui naudojamos prognozės būna ilgesnės trukmės, dažniausiai – penkeri metai. Savaime suprantama, kuo prognozuojamas periodas ilgesnis, tuo tikslumas mažesnis, o galimi nuokrypiai didesni.

Pilnas kompanijos finansinis prognozavimas turėtų apimti šias dalis:

  • Esamos įmonės finansinės situacijos analizė
  • Ekonominės aplinkos analizė
  • Konkurencinės aplinkos analizė
  • Rinkos analizė ir rinkos dalies prognozė
  • Įmonės pajamų ir išlaidų prognozė
  • Investicijų poreikio prognozė
  • Apyvartinio kapitalo prognozė
  • Kitų finansinių rodiklių įvertinimas

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:17:43

Laukiame komentarų!