Finansinis turtas

Tema: Asmeniniai finansai

Terminas anglų kalba: Financial Assets


Trumpai

Finansinis turtas – tai turto rūšis, apimanti visas pinigų bei finansinių priemonių rūšis. Pinigai iš esmės gali būti grynųjų pinigų formoje, indėlių formoje, taip pat ir pinigų priemonių fondo formoje (kas tuo pačiu bus ir finansinė priemonė). Tuo tarpu finansinės priemonės apims tokius vertybinius popierius kaip akcijos ir obligacijos, investiciniai fondai, išvestinės priemonės ir kt. 

Plačiau

Finansinį turtą galima nagrinėti dviem skirtingais aspektais: (1) asmeninių finansų bei (2) įmonės atžvilgiu.

(1) Žvelgiant iš asmens pozicijų, jo finansinis turtas dažniausiai bus grynieji pinigai bei pinigai bankų sąskaitose, taip pat indėliai, turimi vertybiniai popieriai.

(2) Tuo tarpu kas patenka į finansinį turtą įmonės balanse, yra labai tiksliai apibrėžiama apskaitos standartų. Čia išskiriamos trys finansinio turto rūšys:

  • Pinigai ir pinigų ekvivalentai – tai kasoje bei bankų sąskaitose laikomos pinigų lėšos vietine ar kita valiuta, taip pat turimi likvidūs trumpalaikiai (
  • Sutartinė teisė gauti pinigus ar jų ekvivalentus – tai įvairios sutartinės prievolės, pagal kurias įmonė turi gauti tam tikras pinigų sumas už suteiktas paslaugas bei paskolas.
  • Kitų įmonių vertybiniai popieriai – tai kitų įmonių laikomos akcijos ar obligacijos, taip pat kitos finansinės priemonės. (Reiktų nepamiršti, kad dukterinės bendrovės konsoliduotoje ataskaitoje bus apskaitomos kitaip).
  • Išvestinės finansinės priemonės.

Kalbant bendrai, reiktų pripažinti, kad visi klasifikavimai yra daugiau ar mažiau sąlyginiai. Pavyzdžiui, galime įsivaizduoti tokią situaciją, kai naftos perdirbimo bendrovė bus įsigijusi milijoną barelių naftos ir laikys ją savo rezervuaruose fiziškai, o kitu atveju ji turės nusipirkusi naftos fondo ar išvestinių priemonių atitinkamam kiekiui. Galima sakyti, kad realus įmonės turtas gali būti analogiškas, tačiau vienu atveju balanse ji turės turtą atsargose, o kitu atveju kaip finansinį turtą. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 17:33:49

Laukiame komentarų!