Finansinių rodiklių analizė

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Financial Ratios Analysis


Kainos ir pelno akcijai santykis (Price - earnings ratio P/E)
P/E  = Akcijos rinkos kaina   (Current share price) / Pelnas akcijai   (Earnings per share)

Kainos ir pardavimų bei paslaugų akcijai santykis (Price - sales ratio P/S)
P/S = Akcijos rinkos kaina    (Current share price) / Pardavimai ir paslaugos akcijai   (Sales per share)

Kainos ir buhalterinės vertės santykis (Price-book value ratio P/BV)
P/BV = Akcijos rinkos kaina    (Current share price) / Akcijos buhalterinė vertė (Book value per share)

Įmonės vertės ir EBITDA santykis (enterprise value - EBITDA EV/EBITDA ratio)
EV/EBITDA= Įmonės vertė (Enterprise value) / EBITDA    
Kur:
EV = kapitalizacija    (capitalization) + grynoji skola (net debt) ;
Grynoji skola= ilgalaikiai įsipareigojimai  +  trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 
EBITDA = Pelnas prieš palūkaninius mokėjimus, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)

Vidutinio turto grąža (Return on average assets, ROAA)
ROAA = Grynasis pelnas    (Net profit) / Vidutinis turtas (Average total assets)

Kur:
Vidutinis turtas (Average total assets) = (Turtas laikotarpio pradžioje (Beginning total assets) + Turtas laikotarpio pabaigoje (Ending total assets)) / 2


Vidutinės savininkų nuosavybės grąža (Return on average equity, ROAE)
ROAE  = Grynasis pelnas    (Net profit) / Vidutinė savininkų nuosavybė (Average shareholders’ equity) 
Kur:
Vidutinė savininkų nuosavybė (Average shareholders’ equity) = (Savininkų nuosavybė laikotarpio pradžioje (Beginning shareholders’ equity) + Savininkų nuosavybė laikotarpio pabaigoje (Ending shareholders’ equity)) / 2

Skolos - nuosavybės koeficientas (Debt - equity ratio) 
D/E = Įsipareigojimai (liabilities) / Savininkų nuosavybė (Shareholders’ equity)
kur įsipareigojimai = ilgalaikiai įsipareigojimai + trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Galvojate apie investavimo pradžią? Pasirinkite tinkamą partnerį:

UAB FMĮ „Myriad capital“ – Lietuvos banko licencijuota finansų maklerio įmonė, pristatanti Danijos investicinio banko „Saxo Bank“ ir  “Interactive Brokers” grupės sukurtas investavimo platformas, kurių pagalba pasieksite pasaulio finansų rinkas patraukliomis sąlygomis.

Kreipkitės dėl FMĮ „Myriad capital“ pagalbos:
UAB FMĮ "Myriad capital", Liepyno g. 25A, Vilnius
+370 645 30102
info@myriadcapital.lt
Skaityti daugiau apie „Myriad capital“ paslaugas.

Rekomenduojame

Mums įdomi Jūsų nuomonė!