NPV skaičiavimas    
    Projekto sąnaudos   Pajamos iš projekto Grynasis srautas  
  1 metai    
  2 metai    
  3 metai    
  4 metai    
  5 metai    
  6 metai    
  7 metai    
  8 metai    
  9 metai    
  10 metai    
  11 metai    
  12 metai    
  13 metai    
  14 metai    
  15 metai    
  Viso:    
  Diskonto norma      
  Grynoji dabartinė vertė (NPV)  
  IRR (vidinė grąžos norma)  
  * Projekto sąnaudos - tai visos reikalingos pradinės bei papildomos investicijos, taip pat ir sąnaudos reikalingos veiklai vystyti. Pajamos iš projekto - tai gaunamas pinigų srautas. Reiktų atkreipti dėmesį, kad čia pirmų metų srautas jau yra diskontuojamas.  
Sukurta: Finansistas.net