Buhalterinė akcijos vertė

Tema: Įmonių finansai

Terminas anglų kalba: Book Value of Share


Buhalterinė akcijos vertė yra paskaičiuojama taip: visą įmonės buhalterinę vertę (t.y. jos nuosavą kapitalą, neskaitant privilegijuotųjų akcijų vertės) dalinant iš paprastųjų akcijų skaičiaus. Pavyzdžiui, jei visas įmonės nuosavas kapitalas (kas ir yra buhalterinė vertė) yra 50 tūkst. litų, ir įmonė yra išleidusi 1000 akcijų, tuomet vienai akcijai tenkanti buhalterinė vertė yra lygi 50 litų.

Visa kompanijos buhalterinė vertė yra lygi kompanijos turtui atimant iš jo turimus įsipareigojimus. Šį skaičių visuomet galima rasti įmonės balanse. 

Paprastai buhalterinė vertė pasako apie įmonę bei akcijas daugiau nei nominalioji vertė, tačiau buhalterinė akcijos vertė taip pat nėra labai patikimas rodiklis akcijų vertei nustatyti, nes yra labai stipriai priklausomas nuo apskaitos metodų taikymo, tad ši vertė gali būti labai toli nuo akcijų rinkos vertės.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-02 16:08:57

Laukiame komentarų!