Pajamos mln. EUR
  Akcijos kaina EUR
  Akcijų skaičius vnt.
  Finansinės skolos mln. EUR
  Finansinis turtas mln. EUR
  Mažumos dalis mln. EUR
  Rinkos kapitalizacija mln. EUR
  Enterprise Value mln. EUR
  EV/S  
     Pajamos - įmonės konsoliduoti (jei tokie yra) metiniai pardavimai.
Akcijos kaina - akcijų kaina biržoje rodiklio skaičiavimo metu ar pasirinktai datai.
Akcijų skaičius - visų įmonės išleistų akcijų skaičius (jos turi būti vienodos).
Finansinės skolos - įmonės finansiniai įsipareigojimai iš balanso paskutinei EBIT pelno laikotarpio dienai.
Finansinis turtas -  laisvi įmonės pinigai ir kitas laisvas finansinis turtas iš balanso paskutinei EBIT pelno laikotarpio dienai.
Mažumos dalis - paprastumo dėlei skaičiavimuose naudojama buhalterinė (iš balanso) grupės mažumos dalis, aišku, jei tokia yra. Esant, čia taip pat galima pridėti privilegijuotų akcijų (mokančių stabilų dividendą) vertę.