Metinis pranešimas 

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Annual Report


Trumpai

Metinis pranešimas – tai išsami, finansines ataskaitas įtraukianti (priklausomai nuo šalies reglamentavimo, konkreti sudėtis gali skirtis) ir papildanti informacija apie įmonės veiklą per jos ataskaitinius metus. 

Plačiau

Lietuviškas metinio pranešimo ruošimas ir traktavimas kiek skiriasi nuo tarptautinio. Lietuvoje metinį pranešimą kartu su finansinėmis ataskaitomis parengti turi visos AB bei UAB (ir komanditinės bei tikrosios ūkinės bendrijos, jei jų akcininkai AB ar UAB).

Įmonės metinis pranešimas apima šias dalis:

  • Įmonės veiklos apžvalga.
  • Finansinių rezultatų analizė ir santrauka. Įtraukiama socialinės bei aplinkos atsakomybės įtaka.
  • Įmonės plėtros, tyrimų apžvalga ir prognozės.
  • Pagrindinių įmonės rizikų nustatymas ir apibūdinimas, taip pat rizikų valdymas.
  • Rinkos analizė.
  • Informacija apie įmonės supirktas ir turimas savo akcijas.
  • Informacija apie įmonės filialus (bei atstovybes).
  • Informacija apie tyrimų ir plėtros išlaidas. 
  • Informacija apie vadovus. 
  • Reikšmingi įvykiai per ataskaitinius metus, ir po jų pabaigos.

Įmonės, kurių vertybiniai popieriai kotiruojami biržoje, gali turėtų papildomų reikalavimų metiniam pranešimui.

Nepaisant įmonėms taikomų reikalavimų, dauguma įmonių į šį dokumentą žiūri formaliai. Tik didžiosios kotiruojamos įmonės, kurios rūpinasi savo įvaizdžiu, parengia tikrai išsamius ir naudingus metinius pranešimus, kuriuos išnagrinėję investuotojai gali neblogai įvertinti įmonės būklę. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 17:58:11

Laukiame komentarų!