Metinis pranešimas 

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Annual Report


Trumpai

Metinis pranešimas – tai išsami, finansines ataskaitas įtraukianti (priklausomai nuo šalies reglamentavimo, konkreti sudėtis gali skirtis) ir papildanti, informacija apie įmonės veiklą per ataskaitinius metus. 

Plačiau

Lietuviškas metinio pranešimo ruošimas ir traktavimas kiek skiriasi nuo tarptautinio. Lietuvoje metinį pranešimą kartu su finansinėmis ataskaitomis parengti turi visos AB, UAB (ir ūkinės bendrijos jei jų akcininkai AB ar UAB).

Įmonės metinis pranešimas apima šias dalis:

  • Įmonės veiklos apžvalga.
  • Finansinių rezultatų analizė ir santrauka.
  • Įmonės plėtros, tyrimų apžvalga ir prognozės.
  • Pagrindinių įmonės rizikų nustatymas ir apibūdinimas.
  • Rinkos analizė.
  • Informacija apie įmonės supirktas ir turimas savo akcijas.
  • Informacija apie įmonės filialus (bei atstovybes).
  • Reikšmingi įvykiai per ataskaitinius metus, ir po jų pabaigos.

Įmonės, kurių vertybiniai popieriai kotiruojami biržoje, gali turėtų papildomų reikalavimų metiniam pranešimui.

Nepaisant įmonėms taikomų reikalavimų, dauguma įmonių į šį dokumentą žiūri formaliai. Tik didžiosios kotiruojamos įmonės, kurios rūpinasi savo įvaizdžiu, parengia tikrai išsamius ir naudingus metinius pranešimus, kuriuos išnagrinėję investuotojai gali neblogai įvertinti įmonės būklę. 

Galvojate apie investavimo pradžią? Pasirinkite tinkamą partnerį:

UAB FMĮ „Myriad capital“ – Lietuvos banko licencijuota finansų maklerio įmonė, pristatanti Danijos investicinio banko „Saxo Bank“ ir  “Interactive Brokers” grupės sukurtas investavimo platformas, kurių pagalba pasieksite pasaulio finansų rinkas patraukliomis sąlygomis.

Kreipkitės dėl FMĮ „Myriad capital“ pagalbos:
UAB FMĮ "Myriad capital", Liepyno g. 25A, Vilnius
+370 645 30102
info@myriadcapital.lt
Skaityti daugiau apie „Myriad capital“ paslaugas.

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 17:58:11

Laukiame komentarų!

Rekomenduojame

Mums įdomi Jūsų nuomonė!