Volatilumas

Tema: Finansų rinkos

Terminas anglų kalba: Volatility


Trumpai

'Volatilumas‘ (a.p. teatleidžia kalbininkai, bet kol kas normalaus lietuviško termino nežinau) – investicinės priemonės kainos svyravimas, atspindimas vertės svyravimų amplitude bėgant laikui. 

Plačiau

'Volatilumas‘ iš esmės atspindi investicinės priemonės rizikingumą, nes jei vienos priemonės kaina svyruoja labiau nei kitos esant toms pačioms rinkos sąlygoms, tai reiškia, jog labiau svyruojanti priemonė yra rizikingesnė.

'Volatilumas‘ matuojamas statistiniais metodais, dažniausia skaičiuojant 'variaciją‘ arba 'standartinį nuokrypį‘. Bet ne veltui sakoma, kad nėra didesnio melo nei statistika... Ir esmė čia - kokie duomenys statistikai bus naudojama: imant skirtingos trukmės duomenis gali būti gaunami absoliučiai skirtingi rezultatai.

Matuojant 'volatilumą‘ statistiniais metodais būtina lyginti vienodus periodus, taip pat geriausia, jei naudojama laiko imtis apimą pilną ekonominį ciklą.

Kitas kiek sudėtingesnis, tačiau daugeliu atveju tikslesnis 'volatilumą‘ atspindintis matmuo yra 'beta‘, kuris rodo sąlyginį vertės kintamumą lyginant su aplinkine rinka. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-02 15:43:32

Laukiame komentarų!