Šarpo rodiklis

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Sharpe Ratio


Trumpai

Šarpo, arba dažnai dar vadinimas originaliu pavadinimu - Sharpe rodiklis yra populiariausias investicinių portfelių valdymo efektyvumo matavimui skirtas rodiklis. Šarpo rodiklis lygina investicinio fondo ar kitokio portfelio grąžą virš nerizikingos grąžos, atsižvelgiant į rizikos lygį. Rodiklis pavadintas pagal jį 1966 metais pristačiusio William F. Sharpe pavardę.

Plačiau

Iš rizikingesnių investicijų tikimąsi didesnės ir grąžos. Todėl Šarpo rodiklio tikslas yra išmatuoti grynąją investicinio portfelio grąža (grąžą, viršijančią nerizikingų investicijų grąžą) ir palyginti ją su portfelio volatilumu, kitaip sakant rizikingumu. Aukštesnis rodiklis rodo didesnį investicinio fondo patrauklumą.

Formulė

Šarpo rodiklis = (Laukiama portfelio grąža – Nerizikinga palūkanų norma) / Portfelio standartinis nuokrypis


Rodiklio trūkumai

Sunku pasakyti, ar kiti išsivystę investicinių fondų efektyvumo vertinimo rodikliai turi mažiau trūkumų, tačiau įsigyjant fondus, vien Sharpe rodikliu (kaip ir kitais pavieniais fondų rodikliais) jokiu būdu remtis negalima.

Pirmiausia, originali rodiklio formulė rėmėsi ‚laukiama portfelio grąža‘, o ne istorine. Bet laukiamą grąžą įmanoma naudoti tik fiksuoto pajamingumo investicijų skaičiavimuose. Tuo tarpu kai kalbame apie investavimą į akcijas, jei tiksliai žinotume kokia bus grąža, viskas būtų daug paprasčiau. Deja, to žinoti negalime, todėl skaičiuojant šį rodiklį pradėta naudoti buvusi, t.y., istorinė grąža. O istorinė grąža, toli gražu, neužtikrina tokios pačios grąžos ateityje.

Bet dar didesnė problema yra naudojamų duomenų periodas. Paprastai Šarpo rodiklis skaičiuojamas naudojant 36 mėnesių duomenis. Investavime tai labai trumpas laikotarpis, kuris niekada neapims pilno ekonominio ciklo, taigi gautas rezultatas gali būti iškreiptas. Naudoti ilgesnį terminą skaičiavimams irgi sudėtinga – labai nedaug investicinių fondų gyvuoja dešimtmečius, nes investiciniai fondai turi savo trukmės ciklą, ir neefektyvūs fondai (vėliau ar anksčiau tokiais tampa dauguma) yra uždaromi, vietoj jų steigiant naujus. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:44:06

Laukiame komentarų!