Investuoto kapitalo grąža (ROIC)

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: ROIC, Return on Invested Capital


Trumpai

Investuoto kapitalo grąža (ROIC) yra finansinis rodiklis, dažnai dar vadinamas tiesiog kapitalo grąža, kuris rodo kokią grąžą atneša į įmonę investuotas turtas.

Plačiau

Investuoto kapitalo grąžos rodiklis yra labai panašus į 'turto grąžos rodiklį' (ROA), tik yra kiek modernesnis ir tikslesnis. Pagrindinis jo skirtumas, kad tai yra firmos, bet ne nuosavybės rodiklis, todėl įtraukia tiek nuosavą, tiek ir skolintą kapitalą (bet ne visą turtą).

Jei šis rodiklis tiksliai paskaičiuojamas ir įvertinamas, jis gali būti naudojamas verslo perspektyvai vertinti lyginant jį su įmonės kapitalo kaštais. Jei kapitalo kaštai didesni nei investuoto kapitalo grąža, tuomet toks verslas nevertas plėtojimo. Ir atvirkščiai, jei investuoto kapitalo grąža didesnė nei kapitalo kaštai, tuomet verta svarstyti papildomas investicijas į verslo plėtrą.

Kitas panašus, tačiau tam tikrų skirtumų dėl turimų pinigų (kurie yra neinvestuotas kapitalas) galintis turėti rodiklis yra ‚panaudoto kapitalo grąža‘ (ROCE).

Formulė

Investuoto kapitalo grąža = NOPAT / Investuotas kapitalas

Kur:

NOPAT = Veiklos pelnas * (1 – Pelno mokesčio norma)

(1)   Investuotas kapitalas = Finansinės skolos + Nuosavas kapitalas – Grynieji pinigai

(2)   Investuotas kapitalas = Ilgalaikis turtas + Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai nefinansiniai įsipareigojimai 


ROIC skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:53:32

Laukiame komentarų!