Apyvartinio kapitalo skaičiavimas

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Working Capital Calculation


Trumpai

Apyvartinis kapitalas – tai įmonės verslui vystyti ir palaikyti reikalingos lėšos. Sakykime, nauja įmonė pasistato pastatus, nusiperka visą reikalingą įrangą, tačiau norint pradėti realią veiklą dar reikia turėti lėšų ir žaliavoms nusipirkti, darbuotojams sumokėti ir pan. Grubiai skaičiuojant, apyvartinis kapitalas yra lyg trumpalaikiam turtui minus trumpalaikiams įsipareigojimams. 

Plačiau

Apyvartinio kapitalo apskaičiavimas nėra sudėtingas – paprastai visus duomenis galima rasti įmonės balanse. Bet, žinoma, gali būti atvejų, kuomet tiksliai įvertinti apyvartinį kapitalą yra kiek sudėtingiau.

Žemiau yra pateiktos kelios skaičiavimo formulės, tačiau pirmoji yra tradicinė, tik ji nebus visuomet teisinga. Skaičiuojant apyvartinį kapitalą rimtesnėje analizėje, dažniausiai reikėtų remtis antrąja formule, kuri eliminuoja iš apyvartinio kapitalo grynuosius pinigus bei jų ekvivalentus, taip pat ir trumpalaikius finansinius įsipareigojimus. Toks vertinimas daugeliu atveju bus daug tikslesnis dėl šių priežasčių:

  • Ar finansiniai įsipareigojimai trumpalaikiai ar ilgalaikiai, skirtumas realiai labai menkas ir yra nesudėtinga juos perskirstyti tarpusavyje, tačiau realiai juk apyvartinio kapitalo poreikis įmonei nuo to nesikeis. 
  • Taip pat yra ir su grynaisiais pinigais: grynieji pinigai daugeliu atveju yra tik „santaupos“, finansinis rezervas ar panašus kaupinys. O įmonės dažniausiai turi lanksčias kredito linijas, iš kurių gali atsiskaityti nenaudodamos grynųjų pinigų kaip apyvartinio kapitalo dalies. Tačiau kalbant apie grynuosius pinigus atsiranda daugiau niuansų. Jei įmonės neturi kredito linijos (ar ji visuomet maksimaliai išnaudota), tuomet jos priverstos kažkiek pinigų naudoti apyvartiniame procese (bet tokių pinigų priskyrimas prie apyvartinio kapitalo priklausytų nuo analizės tikslo). Tuo tarpu dar sudėtingiau pasidaro, jei įmonei reikia grynųjų pinigų tiesioginiame verslo procese, pavyzdžiui, mažmeninėje prekyboje – kasose. Tokiu atveju pinigų dalis, reikalinga tiesioginiame verslo procese, būtinai turėtų būti priskirta prie apyvartinio kapitalo.


Formulė

Priklausomai nuo to kas ir kokiu tikslu skaičiuoja, apyvartinis kapitalas gali būti įvertinamas skirtingais būdais:

(1) Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai

(2) Apyvartinis kapitalas* = Nefinansinis trumpalaikis turtas – Nefinansiniai trumpalaikiai įsipareigojimai = (Trumpalaikis turtas – Finansinis trumpalaikis turtas) – (Trumpalaikiai įsipareigojimai – Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai) = Atsargos + Gautinos sumos + Sumokėti avansai – Mokėtinos sumos – Einamieji sukaupti įsipareigojimai

* Antroji formulė tiksliau atspindi 'veiklos apyvartinį kapitalą‘, ir yra tikslesnė, tuo tarpu (1) formulė yra tradicinė.

** Skaičiuojant pagal (2) formulę, grynuosius pinigus reikėtų traktuoti dvejopai: jei jie būtini verslo procese, tuomet skaičiuojant apyvartinį kapitalą apyvartoje naudojama pinigų dalis turėtų būti priskirta prie trumpalaikio turto. Norint nustatyti tokią pinigų dalį, reikalinga gilesnė analizė.


Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:07:22

Laukiame komentarų!