Veiklos pelnas mln. EUR
  Pelno mokesčio norma  
  Nuosavas kapitalas:  
      Laikotarpio pradžioje mln. EUR
      Laikotarpio pabaigoje mln. EUR
  Finansiniai įsipareigojimai:  
      Laikotarpio pradžioje mln. EUR
      Laikotarpio pabaigoje mln. EUR
  Grynieji pinigai:  
      Laikotarpio pradžioje mln. EUR
      Laikotarpio pabaigoje mln. EUR
  ROIC  
  * Pagal aukščiau teskte pateiktą formulę Nr. 1.; Veiklos pelnas už pilnus metus (ar paskutinius 12 mėnesių). Laikotarpis  tas, kurio duomenys naudojami veiklos pelnui nustatyti. Finansiniai įsipareigojimai turi apimti tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes finansines skolas. Vietoje milijonų galima vesti kitokius skaičius, tačiau svarbu, kas visur jų vienetų dydis būtų vienodas.