Grynojo pinigų srauto pajamingumo skaičiavimas
  Grynasis pinigų srautas mln. EUR      
  Gr. palūkanų išlaidos mln. EUR      
  Firmos vertė mln. EUR      
  Grynojo pinigų srauto pajamingumas        
Grynasis pinigų srautas = pagrindinės veiklos pinigų srautas – investicijos. Gr. palūkanų išlaidos = įmonės palūkanų sąnaudos - įmonės palūkanų pajamos. Firmos vertė = rinkos kapitalizacija + grynoji skola + mažumos dalis + privilegijuotosios nuosavybes dalis
     
  Grynojo pinigų srauto pajamingumo skaičiavimas      
  Grynasis pinigų srautas mln. EUR                  
  Kapitalizacija mln. EUR                  
  Grynojo pinigų srauto pajamingumas                    
Sukurta: Finansistas.net