Turto ir nuosavo kapitalo santykis

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: Asset to Equity Ratio


Trumpai

Turto ir nuosavybės santykis – tai finansinis rodiklis, lyginantis visą įmonės turtą su jos nuosavu kapitalu. Šis rodiklis skirtas įmonės rizikingumo lygiui matuoti.

Plačiau

Turto ir nuosavybės santykis yra vienas iš įmonės finansinio sverto įvertinimo rodiklių. Jei įmonė visiškai neturėtų skolų, tuomet jos nuosavas kapitalas būtų lygus visam turtui, o šis rodiklis būtų lygus 1, kas reikštų labai mažą riziką (žinoma, vien tik pagal šį rodiklį).

Vidutiniškai šis rodiklis svyruoja tarp 1,5 ir 2, tačiau normalios jo reikšmės priklauso nuo sektoriaus ir aplinkybių. Jei šis koeficentas didesnis nei 3, tai jau gali būti aukštos rizikos signalas.

Šis rodiklis labai panašus į kitą, atvirkštinį rodiklį - 'nuosavo kapitalo ir turto santykį‘. Iš esmės abu rodikliai rodo tą patį, o kurį geriau naudoti - daugiau įpročio reikalas.

Formulė

Turto ir nuosavybės santykis = Turtas / Nuosavas kapitalas

Skaičiuoklė

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 16:05:33

Laukiame komentarų!