Turto ir nuosavybės santykio skaičiavimas
  Nuosavas kapitalas mln. EUR        
  Turtas mln. EUR        
  Koeficientas          
* Nuosavas kapitalas arba buhalterinė nuosavybės vertė - iš balanso (visas turtas minus visi įsipareigojimai). Turtas - visas įmonės turtas iš balanso.