Palūkanų padengimo koeficiento skaičiavimas
  Palūkanų sąnaudos mln. EUR        
  EBIT mln. EUR        
  Koeficientas          
* Palūkanų- per metus sumokamos palūkanos už paimtas paskolas. EBIT - metinis įmonės EBIT pelnas.