Akcininkų vertės maksimizavimas

Tema: Įmonių finansai

Terminas anglų kalba: Stockholders' Wealth Maximisation


Vertės maksimizavimas turėtų būti pagrindinis kiekvienos padorios akcinės bendrovės vadovybės tikslas.

Ši sąvoka yra kur kas platesnė nei vien pelno maksimizavimas, ir yra orientuota į ilgą laikotarpį bei efektyvesnį rizikos valdymą. Geriausiai tai atspindi kompanijos akcijų kursas biržoje, o šios nuotaikas galima eliminuoti lyginant rezultatą su kitų panašių kompanijų akcijų kursais.

Akcijų vertės maksimizavimas įtraukia šiuose elementus:

  • Pardavimų maksimizavimas.
  • EBITDA ir pinigų srauto maksimizavimas.
  • Grynojo pelno maksimizavimas.
  • Stabilumo užtikrinimas.
  • Augimo formavimas.
  • Optimalus rizikos valdymas.
  • Optimali kapitalo struktūra.
  • Optimalus kapitalo mokesčių paskirstymas.

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-02 16:13:59

Laukiame komentarų!