Įmonių investicijos

Tema: Įmonių finansai

Terminas anglų kalba: Capex


Trumpai

Įmonės investicijos – tai įmonės išlaidos, skirtos ilgalaikio turto pirkimui, su tikslu auginti įmonės veiklą, ar atnaujinti pasenusią įrangą.

Plačiau

Įmonės ilgalaikiu turtu apskaitoje laikoma bet koks turtas, kuris tarnaus ilgiau nei vienerius metus, ir neatitinka smulkaus turto kriterijaus. Taigi iš esmės bet koks perkamas turtas pasiskirsto į trumpalaikį, arba ilgalaikį.

Jei smulkus inventorius patenka į sąnaudas iš karto, tai ilgalaikis turtas yra nudėvimas dalimis. Skirtingas turtas turi skirtingas nusidėvėjimo normas (pagal įmonės apskaitos politiką bei reglamentuojančius aktus), tačiau tik per konkretų laikotarpį nudėvėta turto dalis patenka į sąnaudas.

Kiekviena įmonė skirtingai vertina savo investicijų poreikius bei galimybės. Dažniausiai investicijų atsiperkamumui skaičiuoti naudojama vidinė grąžos norma, DCF metodas, investicijų grąža, grynoji dabartinė vertė, ir kiti panašūs finansiniai rodikliai ar modeliai.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-02 16:16:41

Laukiame komentarų!