Operacinis svertas

Tema: Įmonių finansai

Terminas anglų kalba: Operating Leverage


Trumpai

Operacinis svertas yra kompanijos veiklos pelno jautrumas jos pardavimų pokyčiams.

Plačiau

Kiekvienos įmonės operacinis svertas priklauso nuo fiksuotų sąnaudų bei pardavimų santykio. Jei fiksuotos sąnaudos sudaro reikšmingą dalį visose sąnaudose, o pelno maržos nėra didelės, tuomet net neženkliai sumažėję pardavimai gali turėti pakankamai stiprų neigiamą poveikį veiklos pelnui.

Įmonės vadovybė turi stengtis sumažinti tokį svertą, nes ji kelia riziką stabilumui, ypač jei įmonė veikia cikliškame sektoriuje. Tą padaryti galime naudojantis terminuotomis darbo sutartimis, įrangos bei kito turto nuoma vietoje pirkimo, lanksčiomis sutartimis su tiekėjais, mažesniu atsargų kiekiu, parduodant didesnio pelningumo paslaugas ir kt.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-02 16:18:20

Laukiame komentarų!