Balsavimo teisė

Tema: Įmonių finansai

Terminas anglų kalba: Voting Right


Trumpai

Balsavimo teisė finansuose yra suteikiama paprastųjų akcijų savininkui, kuris pasinaudodamas šia tiese gali dalyvauti akcininkų susirinkimuose ir rinkti įmonės vadovybę, audito kompaniją, tvirtinti dividendus, spręsti kapitalo didinimo ar mažinimo, taip pat kitus svarbiausius klausimus. 

Plačiau

Jei įmonė nėra išleidusi kelių skirtingų akcijų klasių, ir nėra jokių ypatingųjų akcijų, tuomet kiekviena akcija reprezentuoja vieną balsą, kurie yra lygiaverčiai. Akcininkas, turintis daugiausia akcijų, paprastai ir renka įmonės vadovybę bei sprendžia jos likimą (nors gali pasitaikyti situacijų, kuomet keli smulkesni akcininkai, pavyzdžiui trys akcininkai turintys po 18 proc. akcijų, susitarę perima įmonės kontrolę, nors pagrindinis akcininkas ir turės 46 proc. įmonės akcijų).

Balsavimo teisė yra labai svarbi įmonių finansuose tuomet, kuomet yra daug stambių, ir daugiau mažiau, lygiaverčių akcininkų. Tuo tarpu smulkieji investuotojai, investuojantys į biržoje kotiruojamas akcijas, šia teise pasinaudoja ganėtinai retai.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-02 16:07:57

Laukiame komentarų!