Akcijų emisija

Tema: Įmonių finansai

Terminas anglų kalba: Share Issue


Akcijų emisija / Akcijų išleidimas

Trumpai

Akcijų emisija gali reikšti tiek naujų akcijų išleidimą, tiek ir seniau buvusį akcijų išleidimą. Nauja akcijų emisija gali būti išleidžiama tiek akcijas kotiruojant biržoje IPO ar SPO metu, tiek ir platinant jas užbiržinėje rinkoje - tiesiogiai surandant investuotojus, ar esamiems akcininkams investuojant į naują akcijų emisiją.

Plačiau

Naujos akcijų emisijos didina įmonės išleistų akcijų skaičių, tuo pačiu padeda pritraukti naujų lėšų į įmonę. Šios lėšos gali būti naudojamos verslui palaikyti ar plėsti.

Įmonė gali savo akcijas būti išleidusi keliomis emisijomis, tačiau jei akcijos yra vienodos ir apmokėtos, nėra jokios skirtumo, iš kurios emisijos jos yra. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-02 16:10:32

Laukiame komentarų!