EV/EBITDA rodiklis (Įmonės vertės ir EBITDA santykis)

Tema: Finansiniai rodikliai

Terminas anglų kalba: EV/EBITDA Ratio


Trumpai Picture

EV/EBITDA rodiklis (įmonės vertės ir EBITDA santykis) – sparčiai išpopuliarėjęs santykinis rinkos rodiklis, naudojamas įmonių akcijų vertinimui. EV/EBITDA santykis parodo kiek įmonės akcijos kainuoja lyginant su jos EBITDA, atsižvelgiant į įmonės skolas. Rodiklio pavadinimas yra angliško termino „Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization“ trumpinimas.

Plačiau

EV/EBITDA koeficentas yra kiek sunkiau paskaičiuojamas, nei P/E rodiklis, ir dėl šios priežasties jis yra daugiau paplitęs tarp investicijų srities profesionalų. Tačiau norint gauti tikslesnį rezultatą, kartais reikia įdėti kiek daugiau pastangų.

EV/EBITDA rodiklio pranašumai labiausiai išryškėja lyginant didelį pinigų srautą generuojančias įmones, arba bendroves esančias skirtingose rinkose – kur galioja skirtingi apskaitos standartai, mokesčių tarifai, nusistovėję skirtingos palūkanos už paskolas. EBITDA yra stabilesnis, ir mažiau įvairių veiksnių veikiamas rodiklis nei grynasis pelnas.


Rodiklio vertinimas

Priklausomai nuo sektoriaus, įmonės veiklos sėkmingumo, bei rinkos sąlygų, EV/EBITDA svyruoja tarp 5 ir 10, nors kai kuriais atvejais gali ir patekti už šių ribų.

Šis rodiklis interpretuojamas labai panašiai kaip ir P/E rodiklis. Kuo jis mažesnis, tuo įmonės akcijos yra pigesnės ir patrauklesnės (nekreipiant dėmesio į kitus veiksnius). Žinoma, paprastai įmonių akcijų pigumas dažniausiai būna lemtas vienokių ar kitokių objektyvių priežasčių.

Lyginti rodiklius reiktų tik su panašiomis kompanijomis, geriausia, jei lyginimui naudojami rodikliai, kuriems paskaičiuoti buvo naudojami tie patys laikotarpiai, o lyginamų įmonių rinkos yra tos pačios ar bent jau adekvačios.


Skaičiavimas (formulė)

EV/EBITDA = (Kapitalizacija + Grynoji skola + Mažumos dalis + Privilegijuota nuosavybė) / EBITDA

* Grynoji skola turėtų apimti visas trumpalaikes skolas, kurios nepatenka į apyvartinį kapitalą, iš jų minusuojant finansinį turtą.
** EBITDA = Ikimokestinis pelnas + Finansinės sąnaudos – Finansinės pajamos + Nusidėvėjimas ir amortizacija

Pavyzdys

Įmonė yra išleidusi tik paprastąsias akcijas – 1500 vnt., mažumos  akcininkų grupėje nėra. Grynoji įmonės skola lygi 6‘000 EUR. Viena akcija biržoje kainuoja 6 EUR, įmonės metų EBITDA yra lygi 3‘000 EUR. Tuomet:

EV/EBITDA = (1500*6 +6000 + 0 +0) / 3000 = 5


Praktikoje skaičiuojant šį, kaip ir daugumą kitų santykinių rodiklių, įprasta remtis šių laikotarpių rezultatais:

  • Metinis (Current) – naudojant paskutinių pilnų ataskaitinių metų EBITDA. Taip EV/EBITDA rodiklį skaičiuoti lengviausia, tačiau einamųjų metų pabaigoje skaičiavimui bus naudojami jau kiek pasenę rezultatai.
  • Slenkantis (Trailing, TTM) – naudojant paskutinių paskelbtų keturių ketvirčių rezultatus. Skaičiuojant tokiu būdu rodiklis nešališkas, tuo pačiu duomenys nėra pasenę. 
  • Ateities (Forward, Estimated) – naudojant EBITDA rodiklio prognozę einamiesiems ar sekantiems metams. Tokiu būdu žvelgiama į priekį, kas yra privalumas, tačiau iš kitos pusės prognozės visuomet turi tam tikrą paklaidą ir šališkumą. 

Skaičiuoklė

 Konsultacijos

  • Nespėjate susitvarkyti su įmonės finansų valdymu?
  • Planuojate verslo investicijas, bet negalite apsispręsti ar verta investuoti?
  • Nesate tikri, ar įmonė dirba pakankamai efektyviai? 
  • Norite pirkti ar parduoti verslą, bet trūksta žinių?

Šiais ir kitais rūpimais finansiniais klausimais -

                      kreipkitės dėl profesionalios finansų konsultacijos

Konsultuoja Finansistas.net autorius. 

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 15:28:31

Laukiame komentarų!