EBIT už pilnus metus mln. EUR
  EBIT, paskutinių ketvirčių mln. EUR
  EBIT, ankstesnių ketvirčių mln. EUR
  DA už pilnus metus mln. EUR
  DA, paskutinių ketvirčių mln. EUR
  DA, ankstesnių ketvirčių mln. EUR
  12 mėn. (TTM) EBITDA mln. EUR
  Akcijos kaina EUR
  Akcijų skaičius vnt.
  Finansinės skolos mln. EUR
  Finansinis turtas mln. EUR
  Mažumos dalis mln. EUR
  Rinkos kapitalizacija mln. EUR
  Enterprise Value mln. EUR
  EV/EBITDA  
     EBIT už pilnus metus - tai paskutinis žinomas įmonės konsoliduotas EBIT pelnas už pilnus jos ataskaitinius metus.
EBIT, paskutinių ketvirčių - jei įmonė paskelbusi naujesnius finansinius duomenis po pilnų ataskaitinių metų, tai čia įvedamas EBIT pelnas už tiek ketvirčių, kiek yra paskelbta.
EBIT, ankstesnių ketvirčių - turi būti už tokio pačio ilgio laikotarpį kaip ir 'paskutinių ketvirčių' tik iš ankstesnių metų laikotarpio (to pačio, kurio 'pilnų metų' rezultatas naudojamas.
DA už pilnus metus, DA, paskutinių ketvirčių, DA, ankstesnių ketvirčių - tai įmonės 'nusidėvėjimas bei amortizacija' analogiškiems laikotarpiams kaip ir EBIT.
Akcijos kaina - akcijų kaina biržoje rodiklio skaičiavimo metu ar pasirinktai datai.
Akcijų skaičius - visų įmonės išleistų akcijų skaičius (jos turi būti vienodos).
Finansinės skolos - įmonės finansiniai įsipareigojimai iš balanso paskutinei EBIT pelno laikotarpio dienai.
Finansinis turtas -  laisvi įmonės pinigai ir kitas laisvas finansinis turtas iš balanso paskutinei EBIT pelno laikotarpio dienai.
Mažumos dalis - paprastumo dėlei skaičiavimuose naudojama buhalterinė (iš balanso) grupės mažumos dalis, aišku, jei tokia yra. Esant, čia taip pat galima pridėti privilegijuotų akcijų (mokančių stabilų dividendą) vertę.