Rinkos rizikos premija

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Market Risk Premium


Trumpai

Rinkos rizikos premija  - tai rodiklis, parodantis grąžą, kurios investuotojai tikisi/reikalauja iš savo riziką turinčių investicijų lyginant su nerizikingomis palūkanomis. Kadangi bendra grąža iš nuosavo kapitalo investicijų yra lygi kapitalo kaštams, šie savo ruožtu susideda iš dviejų dalių: rinkos rizikos premijos ir nerizikingos palūkanų normos. 

Plačiau

Yra du pagrindiniai požiūriai nustatant rizikos premijos dydį:

  • Istorinė rinkos rizikos premija skaičiuojama pagal ilgalaikius istorinius duomenis, iš vidutinės ilgalaikės metinės akcijų rinkų grąžos atimant vidutines fiksuoto pajamingumo vertybinių popierių grąžas. Nors ir atrodo, kad apibrėžimas aiškus, ir visi paskaičiuoti turėtų vienodais tačiau taip nėra – vieni skaičiuoja JAV rinkos duomenis, kiti pasaulio (kas ir nuo kada įeina?) ar dar kitos rinkos, naudojami skirtingi periodai, skirtingos trukmės vertybiniai popieriai, aritmetinis ar geometrinis vidurkis – visa tai labai teoriniai, tačiau skirtingą rezultatą lemiantys klausimai. Nepaisant šios metodinės įvairovės, tarp praktikuojančių analitikų yra įprasta dažniausiai rinkos rizikos premiją prilyginti 4%. 
  • Taikomoji rinkos rizikos premija (implied risk premium) skaičiuojamas ne pagal istorinius duomenis, bet remiantis paskutine konkrečia rinkos situacija (esančia skaičiavimo metu) ir tai nuolat kintantis dydis (priešingai nei pirmuoju atveju). Šio būdas stengiasi nustatyti potencialią metinę grąžą remiantis santykiniu pelno ar pinigų srauto generavimu.  Skaičiuojant šią normą vieni analitikai remiasi visos akcijų rinkos ‚dividendiniu pajamingumu‘, kiti ‚grynojo pinigų srauto pajamingumu‘ ar panašiais indikatoriais. 

Šie abu būdai savo esme ir reikšme yra ganėtinai skirtingi, tačiau sunku pasakyti, kuris iš jų teisingesnis. Remiantis pirmuoju būdu, daroma prielaida, kad rinkos svyruojant vertės dėl to nesikeičia, o antrasis atvirkščiai – kylančios ar krentančios rinkos keičia supratimą į riziką (kaip ir rizikos premijas) ir jos vertinimą, tuo pačiu keičiant diskonto normą ir įmonės vertes. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-11-30 18:31:37

Laukiame komentarų!