Investavimo taktika

Tema: Investavimas

Terminas anglų kalba: Investment Tactics


Trumpai

Investavimo taktika – tai tam tikros investuotojo ar investicijų valdytojo taisyklės bei nuostatos, padedančios jam priimti investicinius sprendimus, esant tam tikroms rinkos sąlygoms. 

Plačiau

Jei visus investicinius sprendimus skaidytumėm į strateginius bei taktinius sprendimus, tai strateginiai sprendimai apimtų ilgalaikių sprendimų grupes, o taktiniai – konkrečias reakcijas į tam tikrus rinkos bei investicinių priemonių požymius.

Investavime taktika dažniausiai atsižvelgia trumpalaikius kainų svyravimus, likvidumą, paklausą, pasiūlą, naujienas ir pan. Pavyzdžiui, jei investavimo strategija nusakytų, jog investiciniame portfelyje energetikos sektoriaus vertybinių popierių dalis per pusę metų turėtų pasiekti 10 proc., tai taktiniai sprendimai būtų, įvertinus rinkos aplinkybes nuspręsti, ar įsigyti šiuos vertybinius popierius iš karto ar dalimis, neskubant ar nedelsiant ir pan.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 14:55:50

Laukiame komentarų!