Depozitas

Tema: Investavimas

Terminas anglų kalba: Deposit


Trumpai

Verčiant iš anglų kalbos 'deposit‘ – šis žodis turi dvi pagrindines reikšmes: (1) indėlis arba (2) užstatas. Lietuvių kalboje depozito sąvoka dažniau vartojama (2) prasme, kaip užstato sinonimas. 

Plačiau

Apie indėlius galite paskaityti skiltyje 'indėliai‘, tuo tarpu kalbant apie depozitą kaip apie užstatą, jis yra tam tikras garantas, kad sandorio šalis laikysis savo įsipareigojimų. Įvykdžius sutartus įsipareigojimus  depozitas grąžinamas. Jei įsipareigojimai neįvykdomi, užstatas liekai kitai sandorio šaliai, arba tampa ginčo objektu.

Dažniausiai depozitas būna piniginis, tačiau tai daugiau susitarimo reikalas, ir depozitui gali būti pasirinkta ir kita materialinė vertybė. Tiesa, pinigai kaip depozitas gali būti padėti į banką, ir tuomet jų nereikės laikyti bei saugoti, kaip kad būtų su kitais, nepiniginiais depozitais.

Iš principo, panašiai kaip depozitai veikia ir banko garantai, kurie ir yra būtent banke laikomi pinigai (arba suteikiami iš turimos kredito linijos, ar pagal atskirą garantų teikimo sutartį), o bankas tampa atsakingas už tų pinigų pervedimą įvykdžius sutarties sąlygas. 

'Banko garantai' yra patogi, standartizuota priemonė, užtikrinant didelių sandorių įsipareigojimų vykdymą, kuomet sandorio šalys menkai pažįsta vieną kitą (arba pilnai nepasitiki viena kitos mokumu). Toks garantas leidžia užtikrinti, kad abi pusės tinkamai įvykdys savo susitarimą, kitu atveju neteks pajamų, arba patirs tiesiogines sąnaudas. 

Galvojate apie investavimo pradžią? Pasirinkite tinkamą partnerį:

UAB FMĮ „Myriad capital“ – Lietuvos banko licencijuota finansų maklerio įmonė, pristatanti Danijos investicinio banko „Saxo Bank“ ir  “Interactive Brokers” grupės sukurtas investavimo platformas, kurių pagalba pasieksite pasaulio finansų rinkas patraukliomis sąlygomis.

Kreipkitės dėl FMĮ „Myriad capital“ pagalbos:
UAB FMĮ "Myriad capital", Liepyno g. 25A, Vilnius
+370 645 30102
info@myriadcapital.lt
Skaityti daugiau apie „Myriad capital“ paslaugas.

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 15:12:28

Laukiame komentarų!

Rekomenduojame

Mums įdomi Jūsų nuomonė!