Depozitas

Tema: Investavimas

Terminas anglų kalba: Deposit


Trumpai

Verčiant iš anglų kalbos 'deposit‘ – šis žodis turi dvi pagrindines reikšmes: (1) indėlis arba (2) užstatas. Lietuvių kalboje depozito sąvoka dažniau vartojama (2) prasme, kaip užstato sinonimas. 

Plačiau

Apie indėlius galite paskaityti skiltyje 'indėliai‘, tuo tarpu kalbant apie depozitą kaip apie užstatą, jis yra tam tikras garantas, kad sandorio šalis laikysis savo įsipareigojimų. Įvykdžius sutartus įsipareigojimus  depozitas grąžinamas. Jei įsipareigojimai neįvykdomi, užstatas liekai kitai sandorio šaliai, arba tampa ginčo objektu.

Dažniausiai depozitas būna piniginis, tačiau tai daugiau susitarimo reikalas, ir depozitui gali būti pasirinkta ir kita materialinė vertybė. Tiesa, pinigai kaip depozitas gali būti padėti į banką, ir tuomet jų nereikės laikyti bei saugoti, kaip kad būtų su kitais, nepiniginiais depozitais.

Iš principo, panašiai kaip depozitai veikia ir banko garantai, kurie ir yra būtent banke laikomi pinigai (arba suteikiami iš turimos kredito linijos, ar pagal atskirą garantų teikimo sutartį), o bankas tampa atsakingas už tų pinigų pervedimą įvykdžius sutarties sąlygas. 

'Banko garantai' yra patogi, standartizuota priemonė, užtikrinant didelių sandorių įsipareigojimų vykdymą, kuomet sandorio šalys menkai pažįsta vieną kitą (arba pilnai nepasitiki viena kitos mokumu). Toks garantas leidžia užtikrinti, kad abi pusės tinkamai įvykdys savo susitarimą, kitu atveju neteks pajamų, arba patirs tiesiogines sąnaudas. 

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 15:12:28

Laukiame komentarų!